Angielski. Ćwiczenia do matury. Test i zadania z kluczem

8,75

Opis

Nowy, intensywny kurs języka hiszpańskiego. Odpowiada poziomom od A1 do B2 zgodnie z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (podręcznik Etapas 6 odpowiada poziomowi B1.1). Jest rownież zgodny z Programem Nauczania Instytutu Cervantesa. Podejście zdaniowe i komunikacyjne kursu odpowiada wspołczesnym założeniom metodycznym. Kurs składa się z 14 modułow lub etapow, z ktorych każdy został wydany jako odrębny podręcznik. Materiał zawarty w jednej części jest przewidziany na 20-30 godzin nauki. Dużą zaletą kursu jest jego elastyczność tworzące go moduły pozwalają na dostosowanie do potrzeb rożnych grup uczniow Na każdy moduł składają się – podręcznik z zeszytem ćwiczeń i płytą CD audio w jednym tomie – przewodnik metodyczny wraz z gotowymi do powielenia materiałami dodatkowymi na płycie CD-ROM. Uzupełnieniem kursu są materiały dla uczniow i nauczycieli dostępne na stronie internetowej wydawnictwa Edinumen, przygotowanej specjalnie dla użytkownikow Etapas. Każdy podręcznik składa się z pięciu rozdziałow i został zorganizowany wokoł jednego tematu lub celu nauczania – urozmaicone sposoby uczenia się projekty, zadania językowe (interakcja w mowie i piśmie, rozumienie tekstow pisanych i mowionych, mowienie i pisanie) – mobilizowanie ucznia do obserwacji i wnioskowania, wykorzystywania swojej wiedzy i doświadczeń – liczne dodatkowe zadania, co pozwala dostosować podręcznik do potrzeb i możliwości uczniow. zeszyt ćwiczeń to – zrożnicowane ćwiczenia, ktore pozwalają powtorzyć i rozszerzyć nabyte wiadomości i umiejętności – możliwość sprawdzenia rozwiązań na stronie internetowej wydawnictwa. Przewodnik metodyczny zawiera – propozycje wykorzystania materiału z podręcznika, zrożnicowane ze względu na możliwości i potrzeby rożnych grup uczniow – transkrypcje nagrań i rozwiązania zadań z podręcznika – płytę z gotowymi do powielania materiałami dodatkowymi w formacie PDF.

toruń japonistyka, kartkówka z kwasów klasa 8, translatoir, uwaga patrycja z bytomia, rekruter biedronka, karolina nowak ceramika, o wszystko zadbam opinie

https://cuk.pl/porady/wymijanie-omijanie-wyprzedzanie