Biologia. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7. Szkoła podstawowa

6,78

Opis

Ćwiczenie i doskonalenie umiejętności – zadania ściśle skorelowane z podręcznikiem umożliwiają doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie pracy z książką. Dotyczą zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem organizmu oraz dbałością o zdrowie.Polecenia odnoszą się do konkretnych punktów podstawy programowej – zapewniają utrwalanie wiedzy i ćwiczenie wymaganych umiejętności. Atrakcyjna grafika i teksty źródłowe – zadania zawierają rysunki, tabele i teksty źródłowe, dzięki czemu uczeń nabiera nawyku korzystania z różnorodnych źródeł informacji i uczy się je interpretować.Zadania do lekcji powtórzeniowych – umożliwiają systematyczne powtarzanie większych partii materiału oraz wspomagają przygotowanie do sprawdzianów.Różnorodne typy zadań – w zeszycie znajdują się zadania zamknięte różnych typów oraz zadania otwarte wymagające od uczniów większej kreatywności. Takie urozmaicenie sprawia, że uczniowie nie popadają w rutynę i nie nudzą się podczas pracy.Zeszyt, podobnie jak podręcznik, jest podzielony na działy: 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Skóra. Układ ruchu 2. Układ pokarmowy i odżywianie się 3. Układ krążenia. Układ odpornościowy 4. Układ oddechowy. Układ wydalniczy 5. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Układ dokrewny 6. Układ rozrodczy. Rozmnażanie i rozwój 7. Homeostaza. Zdrowie i chorobyPowyższy opis pochodzi od wydawcy.Podręczniki dla przedszkolaków, szkół podstawowych i średnich, zarówno liceów, techników jak i szkół zawodowych. Do tego pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wszystkich szczebli.

ogłoszenia żory, kordiana 50, jak napisać list po angielsku zwroty, kot profil, rodzaje patyczaków, niemiecki online, terapeuta uzależnień studia, wymiana językowa, gdańsk akademik, anna szczepanek, nie do końca pisownia, gosia sacala

yyyyy