Bliżej słowa 3 zeszyt ćwiczeń część 2

8,10

Opis

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 624/1/2012Next Move to 3-częściowy kurs nowej generacji, stworzony zgodnie z założeniami Edukacji XXI wieku i kierowany do gimnazjalistów chcących swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. Next Move skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego, a przy tym rozwija umiejętności niezbędne we współczesnym świecie, takie jak: * praca w grupie, * logiczne myślenie, * samodzielne zdobywanie i przetwarzanie informacji, * efektywna komunikacja.Next Move to nauka podążająca za wymogami dzisiejszej rzeczywistości, w jakiej obracają się uczniowie: * zadania Brain Trainers rozwijają umiejętność logicznego myślenia, wyszukiwania informacji, współpracy w grupie, etc., * kontekst kulturowy bliski współczesnym nastolatkom w sekcjach Your Culture poświęconych krajom anglojęzycznym, * lekcje CLILowe – Art File, Math File czy Science File – poszerzają ogólną wiedzę uczniów, a Real World Profiles pokazują ispirujące historie rówieśników polskich gimnazjalistów, * Next Move to pierwszy kurs z pełnym pakietem dla cyfrowej klasy: podręcznik cyfrowy eText, zeszyt ćwiczeń online MyEnglishLab oraz oprogramowanie do tablicy interaktywnej ActiveTeach.Indywidualizacja nauczania to jeden z wymogów nowej podstawy programowej, dlatego Next Move kładzie szczególny nacisk na dopasowanie lekcji do ucznia. Znajdziemy tu: * zadania Brain Trainers, które odpowiadają różnym typom inteligencji, pozwalając każdemu pokazać swoją mocną stronę, * kształcenie w obrębie różnych stylów uczenia się – projekty i zadania dla wzrokowców, słuchowców oraz kinestetyków, * dobór poziomu trudności materiału odpowiedniego dla uczniów dzięki wyraźnie oznaczonym stopniom trudności zadań w zeszycie ćwiczeń, testach oraz arkuszach do kopiowania, * rozwijanie autonomii ucznia dzięki kumulatywnym powtórkom, sekcjom z samooceną, rozbudowanej części Grammar reference oraz dodatkowym ćwiczeniom na słownictwo i umiejętności.Aby indywidualizacja nauczania była skuteczna, niezbędna jest właściwa ocena wiedzy ucznia oraz stały nadzór nad jego postępami w nauce. Z Next Move to proste dzięki: * kumulatywnym powtórkom, które wiedzę raz zdobytą przywołują na każdym kolejnym etapie nauki, * testom diagnostycznym o różnych stopniach trudności, * zeszytom ćwiczeń online MyEnglishLab, które pozwalają nauczycielowi śledzić samodzielną pracę uczniów, zapewniając przy tym np. raport najczęściej popełnianych przez uczniów błędów, * NOWOŚĆ 2013! systemowi diagnozy szkolnej, gdzie w jednym miejscu znajdują się: testy diagnostyczne gotowe do wydruku i przeprowadzenia w klasie, narzędzie online, które na podstawie wprowadzonych przez Państwa wyników wygeneruje odpowiednie raporty (np. porównanie w skali klasy czy kraju, stan przygotowania do egzaminu, raporty centylowe itd.) oraz karty pracy dla poszczególnych uczniów wygenerowane na podstawie indywidualnych wyników ucznia, które zapewnią dodatkowe ćwiczenia z obszarów, w których uczeń wypadł słabo.Next Move to także pełny program przygotowania do egzaminu gimnazjalnego: * sekcje Exam Words i Exam Functions w każdym rozdziale wyraźnie wskazują słowa i funkcje potrzebne na egzaminie gimnazjalnym, * po każdych trzech rozdziałach znajdują się tematyczne wordlisty wraz z wymową i tłumaczeniem, * do każdego podręcznika dołączony jest unikatowy zeszyt Exam Trainer, który, oprócz zadań egzaminacyjnych, zawiera także banki funkcji i środków językowych * zadaniom towarzyszą wskazówki egzaminacyjne, dzięki którym uczniowie wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę.Next Move to również bogata obudowa metodyczna, w której skład wchodzą: * książka ucznia wraz z zeszytem Exam Trainer w całości poświęconym przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego, * w pełni interaktywny podręcznik cyfrowy eText, który zawiera te same treści co wersja papierowa, a przy tym wykorzystuje możliwości, jakie daje komputer, * kolorowy zeszyt ćwiczeń, * zeszyt ćwiczeń online MyEnglishLab oprócz atrakcyjnej dla ucznia formy, zapewnia również doskonałe narzędzie dla nauczyciela do monitorowania samodzielnej pracy uczniów, * książka nauczyciela w wyjątkowo wygodnym układzie: po lewej stronie strona z książki ucznia, po prawej – notatki dla nauczyciela, * Teachers Resource Book, który zawiera dodatkowe testy egzaminacyjne oraz materiały do kopiowania na kilku stopniach trudności, * oprogramowanie do tablic interaktywnych ActiveTeach oraz * Test Master CD-ROM z testami na dwóch poziomach trudności.

natalia popławska, chorzów śmierć, matura angielski ile trwa, praca magisterska imir, kratownica metoda równoważenia węzłów, egzamin ósmoklasisty 2022/2023, techniki merchandisingu, budowanie strategii, trujkat, anna wieruszewska, pedagogika wczesnoszkolna online, uniwersytet opolski psychologia

yyyyy