Gente Joven 2 Edicion Revisada Język hiszpański 8 Zeszyt ćwiczeń – Praca zbiorowa

10,50

Opis

Gente Joven Edición Revisada to nowa seria podrand#281;czników na II etap edukacyjny dla uczniów klas VII i VIII rozpoczynajand#261;cych naukand#281; jand#281;zyka hiszpaand#324;skiego jako drugiego jand#281;zyka obcego. Seria skand#322;ada siand#281; z dwóch tomów, które zostaand#322;y dostosowane do nowej podstawy programowej, obowiand#261;zujand#261;cej od roku szkolnego 2017/18. Nowy zeszyt and#263;wiczeand#324; skand#322;ada siand#281; z czterech czand#281;and#347;ci podzielonych na mniejsze dziaand#322;y, które w przystand#281;pny sposób prezentujand#261; materiaand#322; do nauki: Competencia comunicativa W tym dziale znajdujand#261; siand#281; and#263;wiczenia przeznaczone do nauki sprawnoand#347;ci komunikacyjnych. Aprendizaje gramatical – Aprendizaje lexical – Aprendizaje fonandeacute;tico W tych dziaand#322;ach znajdujand#261; siand#281; and#263;wiczenia dotyczand#261;ce rozumienia i uand#380;ywania róand#380;nych treand#347;ci jand#281;zykowych. Actividades del libro del alumno W tej czand#281;and#347;ci zeszytu and#263;wiczeand#324; znajdujand#261; siand#281; niektóre zadania z podrand#281;cznika ucznia. Dziand#281;ki nim uczniowie nie muszand#261; nic przepisywaand#263; do zeszytu. W ten sposób moand#380;emy zaoszczand#281;dziand#263; czas. Activa tus destrezas Jest to rozdziaand#322;, w którym moand#380;na wykorzystaand#263; przyswojone wiadomoand#347;ci. Kaand#380;de and#263;wiczenie odpowiada innej sprawnoand#347;ci jand#281;zykowej. Autoevaluación To dwa sprawdziany o zróand#380;nicowanej trudnoand#347;ci: wersja A jest prostsza, a wersja B bardziej skomplikowana.

paulina skiba, katarzyna kurowska, planer tygodnia, nauka gry na gitarze sosnowiec, matury rozszerzone, jak zacząć argumenty w rozprawce, buszkowiczki, zdjęcie do paszportu szczecin, szkoła kraina uśmiechu rzeszów, zus gdynia kontakt, ranking kierunków studiów pod względem trudności, six sigma certyfikat, dobry kurs angielskiego online za darmo

yyyyy