Harry Potter and The Cursed Child – J.K. Rowling

49,99

Opis

Publikacja dotyczy bardzo aktualnych zagadnieand#324;, które teoretycy mediów, komunikacji spoand#322;ecznej i dziennikarstwa dopiero badajand#261;, czyli wyzwaand#324; etycznych, jakie powstajand#261; w wyniku upowszechniania siand#281; nowych mediów, a zwand#322;aszcza mediów spoand#322;ecznoand#347;ciowych. Przedmiotem badawczym podjand#281;tych badaand#324;, zaprezentowanych w niniejszej monografii, jest ksztaand#322;cenie w zakresie etyki dziennikarskiej w Polsce. Gand#322;ównym celem badaand#324; jest ocena ksztaand#322;cenia w zakresie etyki dziennikarskiej w opinii studentów dziennikarstwa w Polsce oraz okreand#347;lenie ich and#347;wiadomoand#347;ci wspóand#322;czesnych dylematów etycznych zwiand#261;zanych z uand#380;ytkowaniem mediów spoand#322;ecznoand#347;ciowych w pracy dziennikarskiej. Ta ocena odnosi siand#281; do aktualnego ksztaand#322;cenia w zakresie etyki dziennikarskiej oraz wyzwaand#324; edukacyjnych w tym temacie, które wynikajand#261; z dylematów etycznych pracy dziennikarskiej zwiand#261;zanych z uand#380;ytkowaniem mediów spoand#322;ecznoand#347;ciowych. Z tak sformuand#322;owanego celu gand#322;ównego wynikajand#261; ogólne pytania badawcze: Jak studenci dziennikarstwa w Polsce oceniajand#261; zajand#281;cia z etyki dziennikarskiej? Jaka jest and#347;wiadomoand#347;and#263; studentów dziennikarstwa w Polsce wspóand#322;czesnych dylematów etycznych zwiand#261;zanych z uand#380;ytkowaniem mediów spoand#322;ecznoand#347;ciowych przez dziennikarzy? oraz szczegóand#322;owe: Jak studenci dziennikarstwa oceniajand#261; zajand#281;cia z etyki dziennikarskiej, w których brali udziaand#322; podczas studiów? Jak oceniajand#261; przydatnoand#347;and#263; tych zajand#281;and#263;? Czy – zdaniem studentów – taki przedmiot, jak etyka dziennikarska, jest potrzebny? Jak oceniajand#261; aktualnoand#347;and#263; zagadnieand#324; poruszanych na zajand#281;ciach z etyki dziennikarskiej, w których brali udziaand#322;? Jak oceniajand#261; sposób omówienia, opracowania tych zagadnieand#324;? Ocena ksztaand#322;cenia w zakresie etyki dziennikarskiej dokonana przez studentów dziennikarstwa wyraand#380;a ich opiniand#281; na temat zajand#281;and#263; z etyki dziennikarskiej (i przedmiotów pokrewnych, np. podstawy etyki dziennikarskiej, etyka mediów), a takand#380;e ich doand#347;wiadczenia zwiand#261;zane z edukacjand#261; w zakresie tego przedmiotu.

wzory vieta stopnia 4, jakdojade wro, ile godzina ma minut, mloszowa, helios gorzow, bolecin, wyższa szkoła nauk o zdrowiu warszawa, karolina karcz, słuchanie ze zrozumieniem angielski ćwiczenia, anna c, dzień mężczyzny 2021 co kupić, transport spedycja logistyka, cv do biura, kosmetolog praca szczecin, coaching szkolenia, terapia pedagogiczna rodzaje, język czeski a słowacki, jurga śrem, wydział pedagogiczny i artystyczny ujk, katarzyna stachura

yyyyy