Ilustrowany słownik wyrazów obcych – POWERBOOK

7,43

Opis

Podręcznik z płytą CD: zawiera treści nauczania zgodne z najnowszą podstawą programową, kształci wszechstronne umiejętności uczniów, duża liczba zadań po każdym dziale zapewnia utrwalenie zdobytych wiadomości, przykłady obrazujące powszechność matematyki w życiu codziennym przekonują, że teoria jest ważna, ale tak naprawdę liczy się praktyka; daje to pewność, że uczeń zastosuje poznane treści do budowania modelu danej sytuacji, oryginalna grafika zamieszczona w podręczniku jest zgodna z zainteresowaniami uczniów i dostosowana do ich wieku; uzupełniana często humorystycznymi tekstami rozbudza ciekawość, zachęca do analizy zadania i ułatwia jego zapamiętanie, informacje zawarte w formie tabel, wykresów i map pomagają odkrywać zagadnienia matematyczne, ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie, przyjazne wprowadzenie pozwala uczniowi nieuczestniczącemu w zajęciach na samodzielną analizę przebiegu lekcji, pomaga w przygotowaniu ucznia do egzaminu, krótkie testy po każdym dziale i sprawdziany całościowe zawarte na płycie CD dołączonej do podręcznika – oswoją ucznia z formą egzaminu gimnazjalnego.Autorzy: Gwadowska Teresa, Ogłoza-Fisiak Małgorzata Ciężar: 0.43 Format: 16.5×23.5cm ISBN: 9788374912754 Języki: polski Kod wydawcy: 22262 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Rok wydania: 2012 Seria cyklu: NIE TYLKO WYNIK Wydawca: MAC Edukacja Wysokość: 11

wieczorek aleksandra, kursy lean, heliosa, mrówka ropczyce, praca dyplomowa co to, sprawdzić po angielsku, kobiety mocy

yyyyy