Język angielski – kolorowe rozmówki

11,38

Opis

Podręcznik realizuje w pełni cele zawarte w Podstawie programowej – uczy funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym (e-banki, e-nauka, e-praca, metody komunikacji, Internet) oraz pokazuje praktyczne metody wykorzystania środków i narzędzi technologii informacyjnej. Zawiera ponad 250 ćwiczeń oraz 100 pytań i problemów – ciekawych i przemyślanych metodycznie. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język-szybko je przyswoić.Podręcznik jest częścią zestawu dla szkół ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzą: Program nauczania, Poradnik metodyczny z CD oraz Podręcznik do informatyki dla liceum ogólnokształcącego. Materiały ćwiczeniowe zawarte na CD (teksty, tabele arkusza, bazy danych, obrazy, przykładowe strony WWW) można również pobrać ze strony wydawnictwa.Budowa podręcznika; podręcznik ma budowę modułową (rozdziały rozdzielono celowo dodatkowymi, niebieskimi kartkami), składa się z 26 tematów. Każdy z nich jest poprzedzony przez-umieszczony na oddzielnej kartce-czytelny, szczegółowy spis omawianych zagadnień, stanowiący gotowy konspekt lekcji. Dzięki temu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele od razu dowiedzą się, co będzie omawiał dany temat. Każdy moduł prezentuje kilka tematów-ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam realizowanie ich w ramach danego modułu w podanej kolejności, natomiast kolejność realizacji poszczególnych modułów można dostosować do własnego planu pracy. Książka podzielona na tematy, ułożone w przemyślany sposób, stanowi nieocenione źródło wiedzy metodycznej dla nauczycieli w realizacji zajęć z TI. Nauczyciele nie tylko dowiedzą się, czego uczyć, ale również, jak to zrobić. Wiele zagadnień przedstawiam w postaci tabel czy schematów, ułatwiając rozumienie różnych pojęć i metod. Dokonywane są w ten sposób prezentacje, np. środków i narzędzi TI (temat 8), porównania, np. podłączeń do Internetu (temat 11), zestawienia zalet i wad, np. sposobów publikowania stron WWW w Internecie (temat 26), formatów plików graficznych (temat 15), określenia różnic, np. między e-sklepem i e-aukcją (temat 5) Każdy temat zawiera wyróżnione specjalną ikoną:Ćwiczenia – objaśniają i uzupełniają prezentowane treści nauczania; uczniowie mogą od razu sprawdzić poznane wiadomości w praktyce; Metody (Aby…, należy…) – w których opisany jest ogólny sposób postępowania; Definicje-porządkują wiadomości; nie należy zalecać uczenia się ich na pamięć, ale uczyć ich rozumienia; zawsze można wrócićdo strony, gdzie są opisane.W zakończeniu każdego tematu znajdują się następujące hasła: Warto zapamiętać – ułatwia podsumowanie, powtórzenie, zebranie w kilku punktach najważniejszych informacji; Pytania, problemy – umożliwiają utrwalenie wiedzy, ułatwiają ocenianie uczniów; Zadania – sprawdzają opanowanie zdobytej wiedzy..

paszport torun, rola sztuki w życiu człowieka w literaturze, borkowska gdańsk, uniwersytet wrocławski weterynaria, język węgierski nauka, warszawa aktualności, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie praca licencjacka, kierunki studiów toruń, helio gorzów, joga oława, masters programs, oleszczuk, kongres po, weterynaria leszno, , angielski korepetycje wrocław, czyżowice

yyyyy