Lekcja muzyki. Klasa 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej

20,01

Opis

Zeszyt ćwiczeń (Workbook) obejmuje m.in. sekcje z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika i dział „FUN TIME & SONGS” z piosenkami oraz grami językowymi. Do zeszytu ćwiczeń dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka.Digibook to cyfrowy, interaktywny odpowiednik drukowanej wersji publikacji. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS i Android – dzięki temu może być wykorzystywany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach.Celem łączenia publikacji tradycyjnej (papierowej) z jej interaktywnym odpowiednikiem jest urozmaicanie form nauki, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i zwiększenie efektywności nauczania. Pracując z DigiBookiem, uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o błędach popełnionych podczas wykonywania zadań. Każde ćwiczenie może wykonać wielokrotnie, a to pomaga w zapamiętaniu struktur językowych. DigiBook oferuje także łatwy dostęp do nagrań i filmów.Flash to pięcioczęściowa seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem kursu jest skuteczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych poprzez żywy język, liczne ćwiczenia do wykonania w parach i grupach oraz zadania otwarte. Flash umiejętnie integruje nauczanie języka z treściami należącymi do innych dziedzin (geografia, biologia, historia itd.) oraz kształtuje wrażliwość międzykulturową. Kurs efektywnie wspiera uczniów w osiąganiu coraz wyższego stopnia poprawności językowej i przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty, precyzyjnie realizując wymagania nowej podstawy programowej.Najważniejsze cechy serii:- Przejrzysta struktura podręczników ułatwia systematyczną pracę.- Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane stopniowo, w tempie dostosowanym do wieku i możliwości uczniów.- Ciekawe teksty do czytania i słuchania oraz filmy motywują do nauki języka.- Autentyczny język i liczne dialogi uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.- Szeroki wybór różnorodnych zadań i ćwiczeń zachęca do aktywnej nauki.- Kompendium gramatyczne Grammar Reference ułatwia zrozumienie struktur gramatycznych dzięki przystępnym objaśnieniom (w języku polskim), tabelom oraz licznym przykładom.- Sekcje Across Cultures i CLIL dają okazję do poznawania innych kultur i tradycji oraz do integrowania nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi.- Ramki Culture Spot zachęcają uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla innych kultur i stosowania odniesień do kultury, tradycji i historii Polski.- Sekcje Festivities rozwijają wrażliwość międzykulturową poprzez prezentowanie różnych sposobów obchodzenia świąt i uroczystości w wielu krajach i zachęcanie uczniów do porównywania ich z polską tradycją.- Projekty do samodzielnego wykonania wspierają kreatywność uczniów i umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.- Zadania ICT zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.- Sekcje Values pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.- Sekcje Presentation Skills doskonalą umiejętności językowe i uczą występować publicznie.- Sekcje Progress Check pomagają uczniowi w samodzielnej ocenie postępów w nauce.- Słowniczek angielsko-polski (Word List) zawiera wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych przypisanych do danego rozdziału podręcznika.Poziom biegłości językowej wg CEF: Flash. Klasa 4 – A1; Flash. Klasa 5 – A1+; Flash. Klasa 6 – A1+/A2; Flash. Klasa 7 – A2/A2+; Flash. Klasa 8 – A2+/B1.

smyk pruszków, studia w warszawie, archaizm fonetyczny, szkoła angielskiego poznań

yyyyy