opiera się na znanych dzieciom utworach literackich lub ich fragmentach.W oparciu o teksty literackie opracowane zostały rożne formy ćwiczeń

Opis

Strunowce, to siódma książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii, przedstawionego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem. Materiał został ujęty w krótkie rozdziały, po każdym rozdziale zadania sprawdzające zrozumienie jego treści (w sumie 251 zadań). Opracowanie zawiera podstawowe wiadomości o budowie i czynnościach życiowych strunowców i ich podział z uwzględnieniem filogenezy, a także charakterystyczne cechy życia osobniczego. W książce znajdują się testy umożliwiające sprawdzenie swojej wiedzy. Dodatkowo liczne rysunki, schematy, tabele ułatwiające przyswojenie wiadomości oraz odpowiedzi z komentarzem do wszystkich zadań. Na końcu książki znajduje się słownik ważniejszych terminów oraz indeks

matematyka na studiach inżynierskich, ragtime katowice, vebinar, studia po niemiecku, dębica kurs akcji, janikowo blog, kurs sprzedazy, świąteczne słowa, czytanie roku po angielsku, wyksztalcenie wyzsze, bolesław prus twórczość literacka tytuły książek, weronika janik, raniszewska, patrycja górecka, test a1 angielski, anna chincharauli, potop jaka epoka, multimedia gdynia

yyyyy