The Egyptian Souvenir + CD Audio

27,99

Opis

Książeczka The Egyptian Souvenir + CD audio.Poziom zaawansowania 2 : A2 Flyers/KETTreść:Sally marzy żeby zostać detektywem. Jej ulubione zajęcie to rozwiązywanie zagadek detektywistycznych. Tym razem jednak zagadka jest wyjątkowo skomplikowana.Zakres gramatyczny:Verb tenses – Present Simple: states, habits, systems and processes (and verbs not used in the continuous form), Present Perfect Simple: recent past with just, indefinite past with yet, already, never, ever, unfinished past with for and since, Past Simple: past events, Past Continuous: parallel past actions, continuous actions interrupted by the Past Simple tense, Future with going to, will and shall: offers, promises, predictions, etcVerb forms and patterns – Affirmative, interrogative, negative, Imperatives, Infinitives after verbs and adjectives, Regular and common irregular verbs, Passive forms: Present Simple and Past Simple with very common verbs (e.g. made, called, born), Gerunds (verb + -ing) after verbs and prepositions Gerunds as subjects and objects, Passive forms: Present and Past Simple, Short questionsModal verbs – can: ability, requests, permission, could: ability, polite, requests would: polite requests, will: futurereference, offers, promises, predictions, shall: suggestions, offers, should: advice may (present and future reference): possibility mustn’t: prohibition, must: obligation, have (got) to: external obligation, need: necessity, needn’t: lack of necessityTypes of clause – Main clause, Co-ordinate clause, Subordinate clause following sure, certain, know, think, believe, hope, say, tell, if, where, when, because, Subordinate clause with if (zero and 1st conditionals), Defining relative clauses with who, whereStruktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą anglojęzyczną.Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

joanna lech, działoszyn rynek, krakowska bydgoszcz, znajomosc, poprawy matur 2021, gawron tuchów, toruń praca dla studenta, marta król, jak się pisze nie tylko, doradca finansowy poznan, znizka edukacyjna apple, oferta pracy dla nauczycieli warszawa

yyyyy